Massvarsel inom Hallpressen: ”Färre som ska göra mer”

På måndagen stod det klart att 33 redaktionella tjänster försvinner från Hallpressen. Bakom beslutet ligger en sjunkande papperstidningsupplaga och en omställning till digitalt. Tanken är nu att färre reportrar ska producera lika mycket som tidigare gjorts av fler.

I juni lanserade tidningskoncernen Hallpressen ett sparpaket på 20 miljoner kronor. På måndagen stod det klart att sammanlagt 33 redaktionella tjänster försvinner som en följd av besparingarna.

Sammantaget går koncernens 15 tidningar från 172 till 139 redaktionella tjänster. Neddragningen innebär att 21 personer varslas. Utöver dessa försvinner även de vakanta tjänsterna inom koncernen.

Bakgrunden till besparingarna är en vikande papperstidningsupplaga. Enligt Hallpressens vd Mats Tidstrand krävs också en strukturell förändring för att möta den digitala omställningen.

– Vi har nu jobbat fram ett strukturellt förändrat arbetssätt som i en grov beskrivning innebär att de flesta reportrar kommer jobba ur ett digitalt publiceringsperspektiv. Utifrån det upplägget tror vi att vi kan hålla en nyhetsproduktion som ligger i paritet med den tidigare bemanningen som fanns, säger han.

Förändringarna ska emellertid inte innebära att koncernens printprodukter nedprioriteras.

– Utifrån den totala nyhetsproduktionen som vi då gör med reporterskaran på det arbetssättet så skapar det ett underlag också för att producera papperstidningar med samma volym och kvalitet som vi hade tidigare.

Bland personalen har måndagens besked väckt starka farhågor.

– Vi ser med stor oro på det här förslaget som företaget har lagt fram, i den bemärkelsen att vi ser att vi blir färre och färre som ska göra mer, säger Fredrik Storck, som är ordförande för journalistklubben på Jönköpings-Posten/Hallpressen.

Storck tror emellertid inte någon i Jönköping kommer behöva lämna mot sin vilja. Anledningen är att det finns gott om vakanta tjänster just här.

– Man plockar ju lite här och lite där på de olika tidningarna, så det är svårt att säga hur det kommer bli. Här i Jönköping tror jag inte att effekterna kommer bli så märkbara, säger han.

Vilka konsekvenser får förändringarna för det redaktionella arbetet?

– Det innebär att vi kommer jobba enbart digitalt. Lite som Jmini gör kanske, höll jag på att säga.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.