Lista: Starkare framtidstro bland småföretagare – reklambranschen mest positiva

– Vi ser en fortsatt stark utveckling på marknaden i Sverige. Trots en hel del oro i omvärlden och politisk osäkerhet så har små och medelstora svenska företag medvind. Att deras framtidstro har vuxit ytterligare är ett tydligt tecken på ett positivt ekonomiskt klimat i landet, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage, i ett pressmeddelande.

Fyra av tio småföretagare i Jönköpings län, 41 procent, tror på en ökad försäljning under de kommande sex månaderna. Det är en ökning med 6 procentenheter sedan förra undersökningen i höstas. I landet som helhet tror 50 procent av småföretagarna att deras försäljning kommer att öka det kommande halvåret.

Bland de småföretagare som tror på ökad försäljning är tillgången till fler försäljningskanaler den mest förekommande anledningen till optimismen, vid sidan av säsongsberoende orsaker. Av de som trots allt tror att försäljningen kommer minska anges ökad konkurrens och minskad intern kapacitet som största skäl.

Mest optimistiska är småföretagare verksamma inom reklam, PR och kommunikation. Affärs- och organisationsutveckling samt IT och Telekom är andra branscher med stark framtidstro.

– Teknik- och tjänstesektorn präglas av en stark utveckling och innovation just nu. Därför känns det logiskt att företag inom dessa branscher ser extra ljust på framtiden säger Henrik Salwén.

Branscher med högst framtidstro (andel som tror på ökad försäljning)
1. Reklam/PR/Kommunikation (63 procent)
2. Affärs- och organisationsutveckling (63 procent)
3. IT och Telekom (62 procent)

Branscher med lägst framtidstro
1. Kultur/Nöje/Fritid (33 procent)
2. Redovisning/Revision (34 procent)
3. Transport/Åkeri (37 procent)

Så gick undersökningen till
Vismas Affärsbarometer bygger på en enkät som besvarats av 815 små och medelstora svenska företag mellan den 1 och 20 april 2017. Enkäten skickades till 14 475 småföretagare över hela landet. Undersökningen har genomförts sedan 2011 och är en indikator på framtidstron bland små och medelstora företag. Detta är trettonde gången barometern tas fram. Den bifogade grafiken visar hur framtiden har bedömts vid de senaste undersökningstillfällena.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.