Välbesökt kafékväll om flyktingsituationen

Engagemanget för att hjälpa flyktingar är stort. Drygt 170 personer kom till Erikshjälpens kafékväll om flyktingsituationen.

Vid tisdagens kafékväll på Erikshjälpens Huskvarnakontor medverkade bland annat Åsa Jonsson Sköld, funktionschef för Individ- och familjeomsorgen i Jönköpings kommun, och Liselotte Ingesson Politis från Migrationsverket. Båda berättade om det ansträngda läget som just nu råder och att myndigheterna jobbar på så gott de kan med att bland annat få fram boendeplatser och mer personal.

– I Jönköpings kommun har vi flera typer av boenden. Det vi helst vill ha är lediga lägenheter. Vem som helst kan upplåta ett boende, sa Liselotte Ingesson Politis.

De flyktingar som kommer till Jönköpings kommun just nu är främst från Syrien, Eritrea och Irak.

Behov av fler boendeplatser
Åsa Jonsson Sköld från Jönköpings kommun berättade bland annat om hur kommunen tar emot ensamkommande flyktingbarn, oftast killar i tonåren. Hittills i år har det kommit omkring 120 ensamkommande barn till Jönköpings kommun och kommunen har startat flera nya HVB-hem, Hem för vård eller boende. Men platserna räcker inte till.

– Vi letar nu med ljus och lykta efter någonstans där vi kan få platser för 30 ungdomar till, sa Åsa Jonsson Sköld.

Det behövs också fler boendeplatser för vuxna och familjer, liksom fler gode män och familjehem.

– Vi behöver också arbeta för en bättre integrering, mötesplatser är jätteviktiga, sa Åsa Jonsson Sköld.

Frågor om barnen
Många besökande hade frågor som myndighetsrepresentanterna hjälptes åt att besvara. Någon undrade hur sargade de ensamkommande flyktingbarnen är.

– Det är en svår fråga. Min bild är att de flesta har varit med om väldigt traumatiska upplevelser. De har upplevt en flykt som varit fruktansvärd och en del har sett sina syskon eller föräldrar bli skjutna. Samtidigt är de allra flesta glada över att ha kommit till en plats där det är tryggt och där de får gå i skolan, sa Åsa Jonsson Sköld.

Under kafékvällen fick också besökarna dela med sig av erfarenheter och exempel på insatser som görs för flyktingar som kommer till Jönköpings kommun. Läxläsningshjälp för flyktingbarn var ett exempel, liksom idrottssatsningar och studiecirklar.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.