Socialtjänsten underbemannad – barn kan fara illa

De röda siffrorna är ett faktum för Socialtjänsten i Jönköping. Bara i år ser man ut att gå 43 miljoner back, skriver Jönköpings-Posten. I många av ärendena som behandlas måste ett beslut fattas oavsett om budgeten tillåter det eller inte. 

Nämnderna har krav på sig att hålla nere kostnaderna och arbetsbelastningen på handläggarna är för hög. 

– Vi behöver 15 tjänster till för att komma ner till en rimligare arbetsbelastning, säger Åsa Jonsson Sköld, funktionschef för individ- och familjeomsorgen, till Jönköpings-Posten. 

— Vid hög arbetsbelastning finns det alltid en risk att man missar saker på olika sätt, fortsätter hon. 

Socialtjänsten utgår från en anmälan och handläggaren tar ställning till hur allvarlig anmälan är och prioriterar efter den. Alla anmälningar ska utredas inom fyra månader, vilket man idag inte alltid klarar. 

Mikael Fornander är sektionschef ser faran med att tempot är högt. Barnvåld och övergrepp är fall som är högst prioriterade. 

Mikael menar att risken kan finnas för att barn kommer i kläm och befinna sig i skadliga miljöer längre än nödvändigt, skriver Jönköpings-Posten. 

Eftersom handläggarna är så hårt tidspressade hinder de inte alltid reflektera, analysera och inhämta allt material till utredningen innan man gör en bedömning. 

Han menar att politikerna har förståelse för ökade kostnader i situationen och är måna om att barn och unga ska skyddas. 

 

Emeli Appelberg
emeli.appelberg@jmini.se

Missa inga nyheter! Gilla och följ Jmini.se på Facebook

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.