Här sänker de och höjer farten

Kommunen har tittat över vägar i Jönköping och Huskvarna, inom gränserna för det som räknas tättbebyggt område. Syftet är att göra dessa vägar säkrare för alla som vistas i trafiken, men också för att minska utsläppen och sänka bullernivåerna.

50-vägar ska skyltas om till 40 och på flera sträckor där det i dag råder begränsningar på 70 kilometer i timmen förändras hastigheten till max 60 kilometer i timmen.
– Det gör vi för att få till en bättre trafiksäkerhet där det rör sig oskyddade trafikanter. Om en olycka trots allt skulle ske, så blir det förhoppningsvis en lindrigare olycka då hastigheten sänks, säger Johnny Hjelmrin, trafikingenjör i kommunen.

Bland annat är förslaget att Öxnehagaleden sänks från 70 till 60 kilometer i timmen.
Även från Hisingstorp, via Sveahäll och ner till nedre Mariebo blir det tillåtet att köra i maximalt 60 kilometer i timmen.

Men enligt Johnny Hjelmrin, kan det också bli aktuellt med förändringar åt andra hållet. Till exempel på Kortebovägen, där man både höjer och sänker, enligt förslaget. En del av sträckan förses med 40-skyltar medan en annan, från Djupadalsrondellen till Åbolid blir det dock tillåtet att gasa upp till 60 kilometer i timmen.

Vid Torpaskolan, på Kålgården och vid Rosenlundsskolan sätts 30-skyltar upp.

För att öka trafiksäkerheten ytterligare tänker kommunen bygga refuger och avsmalningar. Bland annat planeras tre längre refuger vid busshållplatser på Gamla Råslätt och Kättilstorp. Likaså en längre refug norr om Norrängsskolan.

Nu ska kommunens förslag ställas ut för allmänheten, som får tycka till. Förslaget går också ut på remiss till Trafikverket, Länstrafiken och Räddningstjänsten. 2016 räknar men med att förslaget kan bli verklighet.

Emma Krantz
emma.krantz@jmini.se

Missa inga nyheter! Gilla och följ Jmini.se på Facebook

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.