Hög andel deltidsarbetande i Jönköpings län

Deltidsarbete är vanligare bland arbetare än bland tjänstemän i Sverige. 

Hög andel deltidsarbetande i Jönköpings län

Det finns inget län i Sverige som visar på motsatsen, även om det skiljer sig åt mellan länen. Kvinnor i arbetaryrken arbetar ofta ofrivilligt deltid medan tjänstemännen i regel själva v äljer att arbeta deltid. Detta visar LOs arbetstidsrapport 2015.

– Det är dags att arbetsgivare i Jönköping län tar de här siffrorna på allvar. Det är djupt orättvist att arbetarkvinnor, som ofta har jobb med låga löner, inte ska kunna få ett heltidsarbete med en hel lön. Vi i Jönköpings län kan bättre, säger Dan Mattsson ombudsman för LO i länet.

Drygt en miljon av Sveriges fyra miljoner anställda jobbar deltid. I Jönköpings län arbetar 24000 inom LO-yrken deltid jämfört med 18100 bland tjänstemännen. Hur stor skillnaden är mellan de olika länen varierar, men det finns inget län där deltidsarbetandet är högre bland tjänstemännen än bland arbetarna. Ser man till hela landet är 33 procent av Sveriges arbetare deltidsarbetande jämfört med 21 procent bland tjänstemännen.
Det är samtidigt tydligt att det är stora skillnader mellan kvinnors och mäns deltidsarbete. Bland arbetare i riket jobbar mer än hälften, 53 procent av kvinnorna deltid, jämfört med 17 procent av männen. Motsvarande siffra bland tjänstemän är 30 procent bland kvinnor och 11 procent bland män.

Det vanligaste skälet till att arbetare jobbar deltid är att det är svårt att hitta ett heltidsarbete. För tjänstemän är den vanligaste orsaken att man tar hand om sina barn och själva valt att deltidsarbeta.

Deltidsarbete är vanligast inom detaljhandeln och vårdyrken och lägst inom bygg- och tillverkningsindustrin.

Missa inga nyheter! Gilla och följ Jmini.se på Facebook

fakta

LO bevakar hur arbetstiderna förändras över tid. Underlaget kommer från SCBs arbetskraftsundersökningar.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.