Jönköping på plats 23 i HSB:s Bostadsindex 2015

I dag presenterar HSB sitt årliga bostadsindex, där Jönköpings kommun hamnar på plats 23.

Kommunen har brist på bostadsmarknaden i dagsläget men har ett relativt högt planerat byggande. HSB:s Bostadsindex omfattar i år 85 tillväxtkommuner och bedömer kommunerna efter hur de arbetar för att motverka bostadsbristen. 

– Många kommuner är på rätt väg med ökade satsningar på bostadsbyggande, men det är inte tillräckligt och bostadsbristen biter sig fast som ett av våra stora samhällsproblem. Murarna för de som står utanför bostadsmarknaden växer, arbetsgivare får allt svårare att rekrytera personal och ungas studiedrömmar går i kras, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB Riksförbund.

Det råder i dag brist på bostäder i 183 av landets 290 kommuner. Drygt 80 procent av befolkningen bor i en kommun med bostadsbrist. Och 244 kommuner säger att de har underskott av bostäder till nyanlända. Noterbart är att knappt 40 procent av kommunerna som ingår i årets index inte har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen under denna eller föregående mandatperiod, något som alla kommuner enligt lag ska göra. 

– Alla måste samarbeta och medverka till att få bukt med bostadsbristen. Självklart har även byggherrar som HSB ett stort ansvar. Från vår sida höjer vi ambitionerna med en satsning på vettiga bostäder till vettiga priser. Det innebär att vi kan bygga mer, till fler och på nya platser runt om i landet, säger Anders Lago. 

I HSB:s bostadsindex fördelas poäng baserat på planerat byggande, påbörjande av tidigare byggplaner, bostadssituationen för unga och riktlinjer för bostadsförsörjning. Indexet baseras vidare på situationen under den senaste femårsperioden.

Jönköping får 8 av 16 möjliga poäng i HSB:s bostadsindex och hamnar på plats 23 i landet.

• Bostadsbyggande i relation till flyttnetto – Jönköping får 3 poäng av 5 möjliga
• Påbörjande av föregående års byggplaner – Jönköpingfår 3 poäng av 5 möjliga
• Bostadssituation för unga (brist eller ej brist) – Jönköping får 0 poäng av 3 möjliga
• När riktlinjer för bostadsförsörjning är framtagna – Jönköping får 2 poäng av 3 möjliga

– Vårt Bostadsindex ger en fingervisning om kommunernas arbete med bostadsfrågor. Vi vill hålla igång en aktiv diskussion i varje kommun om hur man kan öka planberedskapen och i slutändan få fram fler bostäder, säger Anders Lago.

Missa inga nyheter! Gilla och följ Jmini.se på Facebook

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.