Teknik och arbete trendigt inom äldres lärande

Två aktuella teman under den internationella konferensen är äldres lärande i arbetslivet och hur äldre lär sig teknik.

ELOA är en förkortning av ”ESREA Network on Education and Learning of Older Adults” och är ett internationellt nätverk som arbetar med äldres lärande. Varje år arrangerar nätverket en konferens och första gången någonsin anordnas den nu i Sverige med Encell – Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande och Högskolan för lärande och kommunikation som värdar.

Konferensen strävar efter att vara en mötesplats för att träffas och diskutera äldres lärande ur filosofiska, teoretiska och praktiska perspektiv. Temat för årets konferens är ”Lifelong learning for older adults: Hopes, fears and expectations”.

– Vi är glada att nätverket valde att lägga sin konferens i Jönköping, eftersom vi under flera år har arbetat med äldres lärande. Nu kan vi erbjuda våra kollegor och andra intresserade ett tillfälle att möta internationella auktoriteter på hemmaplan, säger Cecilia Bjursell, centrumledare för Encell.

Huvudtalarna under konferensen är:

Dr. Satya Brink

Satya Brink är expert inom forskningsfältet livslångt lärande och har över 30 års erfarenhet från ledande befattningar inom den offentliga sektorn i Kanada och andra internationella organ. Bland annat satt hon med som ordförande i styrelsen för OECD:s PIACC-undersökning om vuxnas färdigheter.

Professor John Field

John Field är professor Emeritus vid University of Stirling. Hans forskning omfattar bland annat historiska och sociala dimensioner av vuxnas lärande och han är även en av författarna bakom boken Sage Handbook of Aging, Work & Society.

Dr. Barry J. Hake

Barry Hake ärspecialist på jämförande och historisk analys av policys för livslångt lärande i europeiska länder. Idag är han pensionerad och forskar om vuxenutbildningens socialpolitiska historia i Europa sedan 1945.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.