Husqvarna sparkar 80 personer

För tillverkningsenheten i Huskvarna innebär de föreslagna åtgärderna en neddragning med 80 medarbetare i produktionen.

Som ett led i att Husqvarna Group kontinuerligt ser över verksamheten och förbättrar konkurrens-
kraften har investeringar gjorts som förändrar produktionsprocesserna på tillverkningsenheten i Huskvarna.

Dessa påverkar det framtida kompetensbehovet och närmare 80 medarbetare i produktionen bedöms bli övertaliga. Enheten har cirka 1 400 medarbetare. Åtgärderna är planerade att genomföras under 2015 och 2016.

“I samverkan med IF Metall hoppas vi i så stor utsträckning som möjligt kunna utforma individuella lösningar,” säger Niklas Broberg, platschef på Husqvarna Group i Huskvarna i ett pressmeddelande.

”För fortsatt tillväxt krävs konkurrenskraft – och vi behöver ständigt överväga förändrade arbetssätt för att bibehålla och stärka vår konkurrenskraft. För att förbli en ledande tillverkningsenhet inom koncernen investerar vi i automationsteknik och i nya produktionsprocesser. Detta påverkar organisationens behov av medarbetarnas kvalifikationer och kompetens. Förändrade produktionsprocesser medför även en jämnare produktionsvolym och stabilare bemanning under året, men tyvärr innebär det också att vi måste göra personalneddragningar,” säger Niklas Broberg.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.