Lärare får utbildning friluftsliv

Nu ska 40 lärare från olika skolor i Jönköping och grannkommuner få utbildning i hur de kan inkludera mer friluftsliv i undervisningen. Eftersom de flesta barn tillbringar en stor del av sin dag i skolan spelar skolans sätt att undervisa en viktig roll för deras hälsa och förmåga till lärande.

– Det är viktigt att barn får möjlighet att vara i naturen under hela sin uppväxt. Forskning visar att barn som vistas mycket i naturen ofta är friskare, mindre stressade och har bättre motorik och koncentrationsförmåga än andra barn, säger Hanna Heurlin, ordförande i Naturskoleföreningen. Att flytta undervisningen utomhus ger eleverna möjlighet att lära känna vilda växter och djur, använda hela kroppen och alla sina sinnen.

Friluftsliv är en viktig del bland annat inom ämnet Idrott och hälsa och efterfrågan på fortbildning i friluftsliv har ökat. Under 2015 arbetar Naturskyddsföreningen, Naturskoleföreningen och Sportfiskarna gemensamt med fortbildningen ”Mer friluftsliv i skolan” för pedagoger i grundskolan. Syftet är att fler pedagoger ska inspireras att inkludera mer utomhuspedagogik och friluftsliv i skolundervisningen och att fler elever ska få kunskap om och möjlighet att lära känna sin närmiljö. I år fortbildas nära 400 pedagoger runt om i landet! Under fortbildningen får pedagogerna prova på övningar om allemansrätten, att göra upp eld, att laga mat ute, att bygga vindskydd, fiske och håvning, friluftssäkerhet och platsens betydelse för lärandet. Allt enligt läroplanen, Lgr 11.

En grundförutsättning för undervisning i naturen är att det finns natur nära skolor och förskolor. Detta är också en viktig del i det friluftslivsmål som regeringen satte upp 2012, ”Ett rikt friluftsliv i skolan”. Utbildningen ”Mer friluftsliv i skolan” handlar därför också om att uppmärksamma och sprida kunskaper om den tätortsnära naturens alla värden, både sociala, biologiska, pedagogiska och kulturella. Målet är att kommuner ska utforma planer för hur natur som ligger nära skolor och bostäder kan bevaras, skötas och göras tillgänglig långsiktigt.

Sedan 2009 har föreningarna fortbildat över 5 500 pedagoger i över 70 kommuner genom fortbildningarna Mer friluftsliv i skolan och Skogen som klassrum.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.