KS:s beslut om att delade turer ska arbetas bort

Under onsdagens kommunstyrelsesammanträde vann den socialdemokratiska motionen med syfte att arbeta bort delade turer inom socialförvaltningens verksamheter gehör av en majoritet av ledamöterna.

Socialdemokraterna har länge drivit frågan om att förbättra förutsättningarna för medarbetarna i Jönköpings kommun att göra ett gott arbete och stärka arbetsvillkoren. Med anledning av detta har partiet skrivit en motion där det föreslås förstärkta personalresurser i syftet att arbeta bort delade turer inom socialförvaltningens verksamheter. Denna motion ställde sig en majoritet av kommunstyrelsens ledamöter bakom under onsdagens sammanträde.

– Personalen är den viktigaste resursen kommunen har för att se till att alla kommuninvånare har en god offentlig service. Att ta bort delade turer kommer innebära att kommunen blir en mer attraktiv arbetsplats och det förstärker våra möjligheter att rekrytera personal till vård- och omsorgssektorn, säger det socialdemokratiska kommunalrådet Ilan De Basso som är nöjd med kommunstyrelsens beslut.

Han menar att borttagandet av delade turer är en viktig del i att förbättra arbetsvillkoren för personalen.

– Kommunstyrelsens beslut är ett viktigt steg för att ska en hållbar arbetsmiljö för de anställda och därmed förbättrade förutsättningar för att höja kvalitén i verksamheten, säger Ilan De Basso som även pekar på att avskaffande av delade turer är en centralt ur ett jämställdhetsperspektiv.

– Delade turer finns framförallt inom sektorer där majoriteten av de som arbetar där är kvinnor. Det är inte rimligt att vi bygger vår verksamhet på bekostnad av kvinnors ohälsa.

De delade turerna är en kvarleva och det är dags att arbeta bort detta inslag inom omsorgen i vår kommun.

Missa inga nyheter! Gilla och följ Jmini.se på Facebook

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.