Myndighet vill veta hur Jönköpings län kan hantera flyktingsituationen

MSB har i en hemställan till samtliga länsstyrelser bett dem kartlägga och bedöma om samhällsviktiga verksamheter i respektive län har förmågan att hantera flyktingsituationen på kort och lång sikt, det vill säga nuläget och uthålligheten.

Även andra myndigheter kan bidra med kartläggningar. MSB vill ha underlagen senast idag. Nästa vecka sammanställs och analyseras det som samlats in.

MSB vill skapa en bild av hur samhällsviktiga verksamheter kan komma att beröras och vilken förmåga samhället har att hantera situationen. Därför pågår nu ett intensivt arbete på landets länsstyrelser för att ta fram ett underlag som MSB behöver för att få fram den nationella bilden.

Underlagen ska beskriva på vilket sätt respektive läns samhällsviktiga funktioner är påfrestade idag och hur de kan komma att belastas framöver, samt vad som görs för att klara av såväl dagens situation som framtida utmaningar.

Utifrån underlaget kommer MSB definiera om och vad som behöver åtgärdas och samordnas nationellt för att myndigheternas ska kunna hantera situationen så effektivt som möjligt.

Samtidigt vill MSB verka för att det finns en planering inom länen för att hantera en långvarig och eventuell förvärrad situation.

Nästa steg är att MSB kommer sammanställer och analyserar underlaget. Exakt hur och vad det resulterar i beror på de uppgifter som kommer in. Det kan hända att vissa saker kan tas om hand direkt innan rapporten är helt och hållet sammanställd.

Missa inga nyheter! Gilla och följ Jmini.se på Facebook

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.