Biobussen på turné till förskolebarn

Förväntansfulla förskolebarn i åldern 3-5 år kommer att få njuta av en biostund de inte hade fått möjlighet till annars.

– I kursplanerna från förskola upp till gymnasiet står nämnt att barn och ungdomar ska få träna sig i att läsa bildspråk och att samtala kring rörliga bilder. Det är en demokratisk förutsättning för våra framtida medborgare att få med sig dessa kunskaper. För förskolor är det svårt – om inte omöjligt – att med stora barngrupper ta sig in till biografen och ändå hinna tillbaka till lunch i tid. Därför kommer vi till dem istället! Biobussverksamheten är ännu bara i sin linda, men vi har redan 39 förskolor i kö inför nästa års ”hembesök”, säger Helena Sandberg, film- och mediepedagog i ett pressmeddelande.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.