Kampanj mot prostitution

Varje dag sker omkring sju sexköp i Jönköpings län. Man tror att detta bara är toppen av ett isberg. Länsstyrelsen vill öka medvetenheten om prostitution hos allmänheten och hos myndigheter och startar därför idag en informationskampanj.

Studier visar att av de som säljer sin kropp har åtta av tio utsatts för sexuella övergrepp under sin uppväxt. En direkt konsekvens av detta trauma kan då bli att sälja sin kropp eller ett sätt att skada sig själv på. 

Länets kommuner har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Det finns kunskapsbrister hos både kommunerna och hälso- och sjukvården vilket gör att de får svårt att leva upp till sitt ansvar för unga eller vuxna som säljer sex, skriver Länsstyrelsen. 

För att lyfta ämnet och sprida kunskap startar idag kampanjen under namnet 1 av 13. Den finns på Facebook och i andra sociala medier under #1av13. 

Kampanjen har fått sitt namn av att en av tretton svenska män uppger att de någon gång har köpt sex. 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.