Jönköping växer – nu 133 000 invånare

I dag presenterade Statistiska centralbyrån (SCB) statistik över befolkningsutveck­lingen för årets tre första kvartal. Den visar att det den 30 september bodde 133 136 personer i Jönköpings kommun. Invånarantalet har därmed ökat med 996 personer sedan senaste årsskifte. 

Födelsenettot för årets nio första månader uppgick till +387. Under året har det fötts 1 303 barn, vilket är 5 barn färre jämfört med motsvarande period 2014. Det var fler avlidna under årets tre första kvartal jämfört med motsvarande period föregående år, 916 under 2015, att jämföra med 856 under 2014.

Under årets nio första månader 2015 har 5 162 personer flyttat till kommunen samtidigt som 4  580 personer flyttat från kommunen. Jämfört med motsvarande period förra året har 27 personer färre flyttat till kommunen, medan 40 personer fler har flyttat från kommunen.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.