Arbetslösheten i september var 6,0 procent

Arbetslösheten i september var 6,0 procent
I september uppgick den totala arbetslösheten i Jönköpings kommun till 6,0 procent av arbetskraften 16–64 år och arbetslösheten var högre för män än för kvinnor (6,4 procent respektive 5,6 procent). Arbetslösheten var lägre i kommunen jämfört med både läns- och riksgenomsnittet.

I antal personer räknat låg den totala arbetslösheten i Jönköpings kommun på ungefär sam­ma nivå som i september förra året, det vill säga omkring 4 000 personer. Sedan januari i år har dock antalet arbetslösa minskat med cirka 250 personer.

Arbetslösheten bland ungdomar och utrikes födda är lägre i kommunen jämfört med både länet och riket. Den totala ungdomsarbetslösheten i kommunen i relation till den register­baserade arbetskraften 18–24 år var i september 9,0 procent och bland utrikes födda 16–64 år var arbetslösheten 19,4 procent.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.