303 personer varslades under oktober

Ungdomsarbetslösheten minskar för 27:e månaden i rad och länet landade på 6,7 procents arbetslöshet i slutet av oktober.
Den starka konjunkturen skapar många nya jobb i Jönköpings län och såväl gruppen ungdomar, 18-24 år, som gruppen funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga minskar kraftigt bland de inskrivna på Arbetsförmedlingen i länet.

– Det är glädjande och visar att bilden av att ungdomar skulle ha svårt att få jobb är i många fall överdriven. Men ofta är nyckeln till jobb att ha klarat av gymnasiet, säger Gregory Golding, chef för Arbetsförmedlingen i Jönköping i ett pressmeddelande.

Det finns stora skillnader i arbetslöshetsstatistiken mellan kommunerna i länet. Medan Habo uppvisar en av landets lägsta siffror med 2,5 procent, så ökade Nässjös arbetslöshet till 10,3 procent. Det beror nästan uteslutande på den stora inflyttningen från utlandet till kommunen.

Stora varsel under oktober månad

Utrikes födda är en grupp som har det fortsatt tufft på arbetsmarknaden. Antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen som var födda utomlands ökade med 14,2 procent sedan förra året.

– Sverige tar emot många flyktingar som bär på efterfrågade kompetenser. Vi måste lära oss att bli bättre på att ta tillvara på dessa personers kunskaper på den svenska arbetsmarknaden, säger Gregory Golding.

Ett annat mörkt moln på himmeln är att det varslades om uppsägning för 303 personer i Jönköpings län under oktober. Det är den högsta siffran på över tre år. Uppgången berodde på ett par stora varsel under månaden i Huskvarna och Vetlanda.

Mer om arbetsmarknadsläget i oktober 2015 kan du läsa i ”Mer information om Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2015”.

Kort om oktober månad 2015, Jönköpings län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober månad 2014)

6,7 procent var inskrivna som arbetslösa (6,8)*
10,7 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,0)**
Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 11 310 personer (11 580)
1 280 personer fick arbete (1 250)
780 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (870)
2 850 nya lediga platser anmäldes (2 290)
303 personer varslades om uppsägning (65)

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.