Brahegatan återställs efter VA-arbete

Nu är arbetet med VA-förnyelsen kring Brahegatan i stort sett klart, och gatan kommer att återställas i omgångar. Det blir också en ny gång- och cykelväg utmed östra sidan.

Återställningen av Brahegatan sker etappvis, först från Munkgatan och norrut under november (med början den 12 november). Parkeringsplatser utmed gatan berörs, men vi öppnar P-platserna efter hand så snart det är möjligt skriver Jönköpings kommun.

Under vintern avbryts återställningen och återupptas i vår, då från Kungsgatan och söderut.

En del träd kommer att planteras utmed Brahegatan, och det blir tvärställda parkeringar utmed delar av gatan.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.