Hyrläkare slarvade med journalföring- anmäls till IVO

Läkaren har varit uthyrd via ett bemanningsföretag till en vårdcentral på annan ort under ett år. Under det året har han slarvat med journalföringen av patienter. 

Enligt anmälan till IVO saknas dokumentation av 60 patienter samt vidimering av 314 poster (prov, röntgen och remissvar) i patientjournalen, skriver SVT Nyheter Jönköping. 

Patientsäkerheten har äventyrats i och med att läkaren inte fullföljde sin skyldighet att dokumentera. Detta framkom under våren 2015. 

På grund av en familjetragedi har läkaren varit ledig under flera månader och verksamhetschefen har inte nått läkaren varken via telefon eller mejl. Det finns dock en muntlig överenskommelse mellan verksamhetschefen och läkaren att vederbörande ska återkomma och slutföra dokumentationen. De 314 posterna som också saknades har tagits omhand av en annan läkare. 

De 60 patienterna får brev om att deras besök saknar dokumentation och de uppmanas att höra av sig om de har fortsatta besvär eller om de vid sitt besök uppfattade att en uppföljning rekommenderades. 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.