66,2 miljoner extra med anledningen av flyktingsituationen

För att klara den ansträngda situation som den senaste tidens flyktingströmmar har skapat i bland annat Jönköping, lade den socialdemokratiskt ledda regeringen i går en tilläggsbudget på 11 miljarder kronor. Av dessa medel får Jönköpings kommun 66,2 miljoner kronor för att täcka behoven.

– Detta är ett nödvändigt tillskott till kommunsektorn, säger den socialdemokratiska riksdagsledamoten från Jönköping, Peter Persson i ett pressmeddelande.

Under torsdagen presenterade regeringen en ändringsbudget med stöd till kommuner, landsting, Migrationsverket och det civila samhället. Totalt handlar det om 11 miljarder kronor. Dessa resurser ska vara tillgängliga redan innan jul och för Jönköpings kommun handlar detta om 66,2 miljoner kronor.

– Alla är medvetna om att vi just nu befinner oss i ett allvarsamt läge. Förutsättningen för att vi ska lyckas är att alla kommuner solidariskt ställer upp i mottagandet av människor som flytt undan krig och förföljelser. När nu regeringen stärker de ekonomiska anslagen till kommunerna ytterligare, skapar det mer realistiska möjligheter att lyckas med bland annat mottagande och boende. Samspelet mellan kommuner, myndigheter, stat och region måste fortsätta, säger Ilan De Basso, socialdemokratiskt kommunalråd i Jönköping.

– Regeringen tar uppenbarligen situationen på mycket stort allvar och ser nu till att kommunerna får realistiska förutsättningar att klara sina uppdrag. Det bör understrykas att vi har ett viktigt arbete framför oss när det gäller etablering med boende, jobb och utbildningsinsatser. Lyckas vi väl i detta avseende så kommer också var och en att dessa människor att vara en viktigt resurs för vårt samhälle i framtiden. Vi ska se till att också ta lärdom från erfarenheterna från 90-talet. Dessa nya resurser behövs verkligen och innebär att vi jämte ett bra mottagande kan säkerställa en bra skola, vård och omsorg för all människor i vår kommun, fortsätter Ilan De Basso.

De 66,2 miljoner kronorna är ett engångsbelopp, men redan nästa år finns ytterligare pengar till kommunerna då den socialdemokratiskt ledda regeringen höjer schablonersättningen till kommunerna i sin budgetproposition. Totalt höjs schablonersättningen med 41 900 kronor från 83 100 till 125 000 per nyanländ.

– Min uppfattning är att detta måste vara en inledning på kontinuerliga förstärkta bidrag till kommunerna. Det har inte ensidigt med migrationskostnaderna att göra, utan kommunerna har pressats tillbaka under åtta år av Alliansstyre. Skattesänkningar på 140 miljarder kronor innebar hårda prövningar för välfärden. De förlusterna i ekonomin överstiger vida de kostnader som nu finns för migration. Dessutom kommer den tillströmning av nya människor till Sverige i framtiden, precis som människor från Finland, Litauen, Ungern, Bosnien och andra länder, starkt bidra till vår välfärd, säger densocialdemokratiska riksdagsledamoten Peter Persson.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.