Politiker och personer med intellektuell funktionsnedsättning möts

Mötet i Studieförbundet Vuxenskolan är ett av ungefär 15 som Studieförbundet Vuxenskolan ordnar på olika platser i Sverige i år. Mötesplatserna kommer att hållas i formen av en SV Arena, som är Studieförbundet Vuxenskolans verktyg för att diskutera aktuella samhällsfrågor.

Ämnet som kommer att tas upp är kopplingen mellan deltagande i val och möjligheten att bestämma om sitt eget liv mellan valen, om hur personer med funktionsnedsättning kan göra sin röst hörd i samhället och aktivt delta i politiken. 

Mitt val väckte stor uppmärksamhet redan förra året då Studieförbundet Vuxenskolan gjorde studiecirklar på dagverksamheter och boenden inför supervalåret. Ambitionen var att öka valdeltagandet bland människor med intellektuell funktionsnedsättning och det lyckades: 250 deltagare var med i Mitt val -cirklar på olika platser i landet och utvärderingar visade att 80 % av deltagarna röstade i riksdagsvalet.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.