1538 platser för ensamkommande barn

Antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har kraftigt ökat sedan sommaren 2015. Enligt Migrationsverkets prognoser kommer andelen barn fortsatt att ligga på en hög nivå.

Dessa barn fördelas sedan över landets 290 kommuner. För kommunerna i Jönköpings län innebär det sammanlagt 1538 platser som ska fördelas. Fördelningstalen för mottagandet av asylsökande ensamkommande barn baseras dels på Migrationsverkets prognos som lämnades till regeringen i oktober 2015. Migrationsverket lämnade därefter en platsbehovsframställan till länsstyrelserna.

I Migrationsverkets höstprognos framgår bland annat att antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige för att söka asyl fortsätter att ligga på en hög nivå. Migrationsverkets beräknar att mellan 16 000 och 33 000 ensamkommande barn kommer att söka asyl i Sverige under 2016 skriver Länsstyrelsen i Jönköping på sin hemsida.

Verkets huvudscenario är 24 000 ensamkommande barn, men situationen är svårbedömd då den påverkas av många olika omvärldsfaktorer. Avseende behovet av platser för asylsökande ensamkommande barn under 2016 anser dock Migrationsverket att man behöver ta höjd för det övre planeringsalternativet. Detta innebär i sin tur att prognoserna med stor sannolikhet kommer att revideras under 2016. Länsstyrelsen har i samråd med Migrationsverket tagit fram fördelningstal för mottagandet.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.