Antalet påbörjade lägenheter ökade med 35 procent

Preliminärt påbörjades byggandet av cirka 34 500 nya lägenheter under de tre första kvartalen 2015. Det är 35 procent fler påbörjade lägenheter jämfört med samma period 2014 då 25 604 lägenheter började byggas.

Under de tre första kvartalen i år påbörjades nybyggnationen av 6 800 lägenheter i småhus vilket är 15 procent fler jämfört med samma period 2014. I flerbostadshus påbörjades totalt 27 700 vilket är en ökning med hela 41 procent jämfört med 2014.

Utöver detta gav påbörjad ombyggnation av flerbostadshus ett tillskott på cirka 2 650 nya lägenheter under perioden jämfört med 1 927 lägenheter under 2014 skriver SCB i ett pressmeddelande.

För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för 2015 uppräknade med 17 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren. Sifforna för ombyggnad är uppräknade med 30 procent

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.