De yngsta kom till tals i Folktandvårdens unika enkät

De minsta förstås med hjälp av någon vuxen. Frågorna tog bland annat upp om personalen var trevlig, om tiderna var bra, om man kände sig trygg och om det gjorde ont.

– Att ta reda på vad så små barn som treåringar tycker om oss är unikt för Folktandvården Region Jönköpings län. Folktandvårdens vuxna patienter får ge synpunkter i återkommande patientenkäter. Men vi har över 90 procent av länets barn och ungdomar som patienter hos oss. Vi tyckte att det var dags att låta denna stora grupp komma till tals, säger tandvårdsdirektör Agnetha Bartoll.

Inom Folktandvården ryms allmäntandvård och specialisttandvård. Enkäten genomfördes under 2014 och 2015.

1 179 av svaren gällde allmäntandvård och 264 specialisttandvårdens avdelningar för pedodonti (barntandvård) och ortodonti (tandreglering).

Mycket bra bemötande

På frågor om personalens bemötande fick Folktandvården mycket höga värden. Hela 99 procent tycker att personalen, såväl inom allmän- som inom specialisttandvården, var trevlig och 91 respektive 97 procent tyckte att personalen lyssnade på dem.

Många tar även upp relationen till tandvårdspersonalen i det fria kommentarsfältet och ger det goda bemötandet en särskild eloge. ”Snälla, gulliga, lugna och pedagogiska.” ”… fantastiska mot barnet.”. ”Väldigt schysst personal.” är några omdömen. Det finns även kommentarer som ”Hon kramade mig”, ”Vi skrattade väldigt mycket och det var roligt” och ”Roligt med 6-årskalas och tandtroll”.

På frågan ”Jag fick veta vad som skulle göras under besöket” svarade 91 respektive 97 procent att de visste vad som skulle hända under besöket.

Oftast tryggt och smärtfritt besök

En mindre andel av barnen och ungdomarna kände oro inför sitt besök. 22 procent av de som besökt allmäntandvården säger att de var oroliga inför besöket, medan endast 4 procent av dem som besökt specialisttandvården kände oro.

Den oro som fanns verkade oftast släppa under själva besöket. 95 respektive 98 procent upplevde att de kände sig trygga under besöket.

– Att vi kan dämpa oro och få de allra flesta barn och ungdomar att bli trygga när de är hos oss är jätteviktigt.

Det lägger grunden till ett förtroende och gör att de inte drar sig för att gå till tandläkaren. Då blir det lättare för oss att hålla koll på att deras tänder håller sig friska genom åren, säger Agneta Vinge som är barntandvårdsstrateg inom Folktandvården Region Jönköpings län.

För de allra flesta, såväl inom allmän- som specialisttandvård, var tandvårdsbesöket smärtfritt. 86 respektive 85 procent svarade att de inte tyckte det gjorde ont.

Mycket bra tillgänglighet

Folktandvården har mycket bra tillgänglighet enligt enkäten. 88 procent av de som besökte allmäntandvården och 92 procent av de som besökte specialisttandvården svarade att de fick besökstider som passade.

Majoriteten av alla barn och ungdomar som besöker allmän- och specialisttandvården föredrar att komma på dagtid på vardagar istället för på kvällstid eller på lördagar.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.