Nya fynd av döda öringar i Vättern

Öring från Vättern går under hösten upp och leker i Vätterns tillflöden. Under årets öringlek har ett flertal döda eller döende öringar observerats i vissa av vattendragen.

Rapporter om döda eller döende öringar har bland annat mottagits från Tabergsån och Röttleån. Många av de fiskar som beskrivs ovan har varit svampangripna. Svamp kan ses som vita fläckar på fisken. Observationer av svampangripen öring har även gjorts i andra vattendrag belägna utanför Jönköpings län bland annat i Hjoån i Västra Götalands län skriver Länsstyrelsen i Jönköping län.

Att enstaka öringar dör i samband med leken och att vissa angrips av svamp är inget ovanligt och förekommer årligen. Just leken är ett moment i fiskarnas livscykel som kan vara mycket påfrestande och som i längden sänker individens immunförsvar.

Nederbördsmängden har under hösten 2015 varit mycket begränsad vilket lett till mycket låga flöden. Låga flöden har troligen bidragit till att lekfisken koncentrerats mer än vad som är normalt. Till följd av ett omfattande restaureringsarbete har även mängden öring ökat i Vätterns tillflöden. Fler öringar och låga flöden i kombination med höga vattentemperaturer långt in i november har sannolikt skapat en omfattande grogrund för svampinfektioner hos de lekande öringarna.

Under hösten 2014 uppstod en likande situation. Öring skickades då in till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) för analys. Efter att ha genomfört obduktion och mikrobiologiska undersökningar stod det klart att fisken ej drabbats av någon sjukdom.

Experter på SVA bedömde då att hög vattentemperatur, många öringar och lång uppehållstid i vattendragen var den troliga orsaken till det ökade antalet observationer av döda öringar. Läs analyssvaret från Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).
Av allt att döma är sannolikt svampangreppen och de döda öringarna hösten 2015 en naturlig företeelse men Länsstyrelsen följer hur situationen utvecklas. Det utesluts därför inte att det även i år kan bli aktuellt att skicka öringar på analys till SVA.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.