Praktiska gymnasiet hotas med vite om en halv miljon

Skolinspektionen har besökt Praktiska gymnasiet i Jönköping. Vid tillfället fann man flera brister som nu skolan måste åtgärda för att inte riskera ett viteskrav. 

Bristerna
Bristerna som Skolinspektionen hittat handlar om att eleverna inte får studiero. Vissa elever har svårt att hänga med i studietakten då andra elever uppträder störande. Skolinspektionen menar att det inte finns en gemensam plan på hur personalen ska arbeta för att främja studieron under lektionerna, skriver SVT Nyheter Jönköping.

Man gör ingen uppföljning
Uppföljning av det stöd och de extra anpassningar som ges till elever följs inte upp korrekt i och med detta brister skolan även på denna punkt. 

”Skolan utreder inte skyndsamt eleverna behov av särskilt stöd när det visar sig att insatta åtgärder inte är tillräckliga, och hinner därför inte förbättra stödet innan det är för sent för att eleven ska kunna nå kunskapskraven i kursen det är frågan om”, skriver Skolinspektionen.

Fler skolor
På skolan i Jönköping går det 106 elever och skolan erbjuder fyra nationella yrkesprogram. Skolinspektionen har granskat 35 skolor i landet som drivs av Praktiska gymnasiet i Sverige. Tio av dessa har fått viteskrav, skriver SVT Nyheter Jönköping. 

Före den 28 februari ska bristerna vara åtgärdade annars riskerar skolan ett vite på 500.000 kronor. 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.