De röda körfälten är en trafikfara – nu fräser man bort dem

De röda filerna i centrala Jönköping är en trafikfara och ska nu fräsas bort. 

De röda filerna där bussarna färdas blir väldigt hala när väglaget blir vått. Därför ses dem som en trafikfara av kommunen och ska nu fräsas bort. Anledningen till att de blir hala beror enligt kommunen på att entreprenören inte utfört arbetet på rätt sätt. Kommunen ska se till att ytorna åtgärdas så som planen var från början. Detta arbete kan ske först till våren. 

Arbetet med att fräsa några av fälten började redan under natten. Under kommande nätter kommer arbetet att fortgå. Kommunen skriver på sin hemsida att arbetet med fräsningen kommer inte kunna utföras utan att närliggande fastigheter berörs av främst buller. De ser arbetet som en akut säkerhetsåtgärd och skriver vidare att det inte finns några eller strikt begränsade möjligheter att få ut budskapet till samtliga berörda innan arbetets start.

De röda fälten är bussfiler och ska tydligt visa att det är bussarnas plats i trafiken. Många trafikanter har haft svårt att köra kring de röda filerna. 

– Vi har konstaterat att den här rödmålade ytan, framförallt vid vått underlag, blir väldig hal och då är så att vi av trafiksäkerhetsskäl vill få till en yta som minimerar halkriskerna, säger Peter Gustafsson, kollektivtrafikutvecklare på Jönköpings kommun till P4 Jönköping. 

Vi ber alla trafikanter som kör på sträckan att ta det extra försiktigt eftersom den största delen av syftet de röda körbanorna haft, dvs. att förstärka tydligheten för alla trafikslag, tills vidare är kraftigt reducerat, skriver kommunen på sin hemsida. 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.