Fler och större moduler på Samset

Jönköpings kommun planerar att bygga fler moduler på Samset. Nu ska även barnfamiljer få plats.

Från början var det tänkt att 24 modullägenheter, i form av ettor, skulle byggas på Samset. Detta fattade kommunfullmäktige beslut om i augusti. Modulerna skulle fungera som flyktingbostäder.
 Nu skriver dock Jönköpings-Posten att planerna har förändrats. Socialförvaltningen ser gärna att planen även ska rymma större lägenheter, då även barnfamiljer ska få plats.

Fler och större lägenheter
Det nya förslaget, som nu ligger, handlar om att bebygga ett större område på fastigheten och en variation på bostadsytorna. Detta skulle, enligt förslaget, rymma 26 eller 27 lägenheter.
Andreas Sturesson, kommunalråd (kd), säger till JP att ”det finns ett stort behov av bostäder, både för nyanlända och för dem som varit bosatta länge i Jönköpings kommun”. Han säger vidare att kommunen tar chansen när man ser att det går att få fler bostäder.
 Förslaget har nu kommunstyrelsen sagt ja till.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.