Förändringar vid Grennaskolan

Reglerna kring riksinternat förändras vid årsskiftet och därför beslutade idag kommunfullmäktige att huvudmannaskapet för utbildningsdelen och elevhälso- verksamheten på Grennaskolan flyttas till Utbildnings- och arbetsmarknads- nämnden från 1 januari 2016.

Det innebär att pedagogisk personal, skolledning och elevhälsa kommer att flyttas till utbildningsförvaltningen. Internatverksamheten med fritidsverksamhet, matsal, elevhem, lokaler, lokalvård, bolags- och internatadministration samt vaktmästeri kommer att ligga kvar i befintligt bolag.

– Förändringen, byte av huvudman, är i huvudsak formell. Förvaltningens ambition är att såväl elever som personal på kort sikt inte ska märka någon större skillnad vid bytet av huvudman, säger utbildningsdirektör Göran Isberg i ett pressmeddelande.

– Grennaskolan kännetecknas av en stark internationell prägel, mycket hög kompetens hos medarbetarna och är en viktig arbetsplats i Gränna. Grennaskolan är ett starkt varumärke och det är med stolthet som Jönköpings kommun ser att elever från hela världen söker skolans internationella IB-program där all undervisning sker på engelska. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ser att det finns en stor potenial för Grennaskolan och kommer att stärka marknadsföringsinsatserna av skolans IB-program.

Det är viktigt att skolans internationella prägel, höga kvalité, familjära stämning och förmågan att ta hand om och se alla typer av elever framhålls, säger Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Bengt Regné.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.