Jönköping måste göra mer för att motverka hemlöshet

Bostadsbrist är ett stort problem i Sverige och drabbar särskilt ekonomiskt svaga hushåll. De allmännyttiga bostadsföretagen skulle kunna användas för att motverka och förhindra hemlöshet, men kommunerna är dåliga på att styra allmännyttan. Det visar en ny rapport från Stockholms Stadsmission där Jönköping uppmanas göra mer.

Hemlösheten i Sverige ökar. En anledning till ökningen är den rådande bostadsbristen, där de som drabbas särskilt hårt är unga och studenter, äldre med låg pension, samt nyanlända och EU-migranter – det vill säga människor med svag ekonomi.

– Vi märker av hur hemlösheten byter skepnad. Från att länge ha kopplats till missbruksproblematik och psykisk ohälsa ser vi nu hur hemlöshet allt oftare beror på fattigdom i kombination med bristande stöd för individen att förbättra sin situation, säger Marika Markovits, direktor på Stockholms Stadsmission.

Jönköping har för lågt ställda ambitioner
I rapporten Hemlös 2015 har Stockholms Stadsmission undersökt hur 26 av Sveriges största kommuner använder ett av de verktyg som står till buds för att påverka situationen, ägardirektivet* till de allmännyttiga bostadsföretagen. Resultatet är illavarslande.** Trots att politikerna kan bestämma att allmännyttan till exempel ska bygga billigt prioriteras istället dyra lägenheter. Det driver människor med bristande betalningsförmåga till hemlöshet. Jönköping är en av de kommuner som behöver höja ambitionen.

– Vi konstaterar att Jönköping gör en del, men tyvärr har en alldeles för låg ambitionsnivå i sina ägardirektiv till sina allmännyttiga bostadsföretag. Trots att detta är ett kraftfullt redskap som kan användas för att hjälpa socialt och ekonomiskt utsatta till en tryggare bostadssituation saknas både strategiska och konkreta förslag för hur gruppens bostadssituation ska lösas. Det kan handla om att sänka godkännandekraven på de bostadssökande eller att ge allmännyttan i uppdrag att bygga bostäder med lägre boendekostnader. Förhoppningsvis kan vår rapport ge politikerna ny inspiration, säger Marika Markovits i ett pressmeddelande.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.