Skador efter stormen Gorm inventeras i dag

Skogsstyrelsen och skogsbruket arbetar nu för att få en bild över skogsskadorna efter stormen Gorm som drog fram under söndagen. Tidigast på tisdag kväll den 1 december kan en uppskattning av skadornas omfattning lämnas.

En första bedömning tyder på att det framförallt är Blekinge, Halland, Kronoberg, Skåne samt södra Kalmar län som drabbats av stormen. Med start idag genomför därför Skogsstyrelsen inventeringar av referensfastigheter för att bedöma omfattningen av skadorna i dessa områden.

– De rapporter som inkommit hittills visar framförallt på skador i hyggeskanter samt att det verkar vara ovanligt mycket lövträd som fallit, säger Stig Hermansson, regional skadesamordnare, Skogsstyrelsen.

Vid en storm är skadorna ofta spridda och de lokala skillnaderna stora, vilket gör det svårt att bedöma hur stora mängder virke som skadats totalt sett.

– Idag och imorgon jobbar vi med att skaffa oss en bild av skadeläget. Sedan genomförs en avstämning med de inventeringar som skogsbruket gör, så att vi ska få en så korrekt och samstämmig bild som möjligt av skadorna på skog, säger Stig Hermansson.

Det blåser fortfarande i delar av Götaland vilket kan försvåra inventeringarna. Skogsstyrelsen uppmanar till stor försiktighet och vill understryka att det alltid finns stor risk för olyckor i stormfälld skog.

– Skogsägare som inte har nödvändiga kunskaper och rätt skyddsutrustning bör inte ge sig ut på egen hand i skogen för att röja upp efter stormen. Man ska aldrig arbeta ensam i stormfälld skog, säger Stig Hermansson i ett pressmeddelande.

Skogsägare i de stormdrabbade områdena bör först när blåsten bedarrat gå över sina fastigheter. Det gäller även i de områden som inte drabbats av mer omfattande skador. Detta för att skaffa sig en bild av skadornas omfattning på fastigheten och i samråd med skogliga samarbetspartners planera för att på ett säkert sätt få ut virket ur skogen.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.