Bildande av nytt nätverk VänsterVätten

Nytt nätverk har bildats för att skydda Vättern! ” VätterVänstern ” har bildats.

Under lördagen den 28 november 2015 träffades de lokala föreningarna inom Västerpartiet runt Vättern i Vadstena för bildandet av ” VänsterVätten ”.

Syftet med nätverket är att samordna politiken kring frågor om Vättern. Sjön hotas nu bland annat av Försvarsmaktens övningar och försvarsindustrins prov-skjutningar utanför Karlsborg, planerad mineralbrytning vid Norra Kärr /Gränna samt gasborrning i Motalabukten och kring Vadstena. Samman taget är det mycket stora risker sjön Vättern utsätts för.

Vi riskerar vårt dricksvatten för en halv miljon människor, turistnäringen, fisket i och kring sjön kanske för all framtid!?

Västerpartiet runt Vättern

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.