60 tjänster på Torsvik försvinner

Electrolux meddelade idag fack, anställda och andra berörda i Torsvik att företaget avser att flytta sitt reservdelslager till Mariestad. Som ett led i detta har Electrolux kallat till MBL-förhandlingar. Den avsedda flytten berör ett 60- tal av de totalt 180 tillsvidareanställda i Torsvik.

Electrolux har beslutat att inleda MBL-förhandlingar om en flytt av reservdelslagret för Electrolux Major & Small Appliances i Torsvik till Mariestad. Skälen till MBL- förhandlingarna är:

• Ett logistikcenter i Sverige. Genom att samla lager- och logistikverksamheten

för färdigvaror, reservdelar och tillbehör på en plats skapas synergier främst för lokaler, transporter, verksamhetens ledning och på sikt, IT-system.

• Bättre lokalutnyttjande. I samband med att kylskåpstillverkningen i Mariestad flyttar till Ungern får Electrolux tomma ytor i lokaler som företaget äger.

• Strategiskt fokus. Målet är att renodla verksamheten, i linje med Electrolux strategi att fokusera alla insatser där de skapar mest värde för Electrolux varumärke.

Totalt berörs cirka 60 av totalt 180 anställda av den föreslagna flytten. Berörda medarbetare kommer att erbjudas nya anställningar i Mariestad. Övriga 120 tillsvidareanställda berörs inte av beslutet.

MBL-förhandlingarna inleds omgående och beräknas vara slutförda under första kvartalet 2016. Därefter väntar förhandlingar om övertalighet, vilka beräknas pågå under andra kvartalet. Det samlade lagret i Mariestad beräknas vara igång under första kvartalet 2017.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.