Att uppmana till att skjuta fler älgar är helt fel

Att vara adaptiv är att anpassa sig till nya förhållanden. Adaptiv älgförvaltning utgår från att förändring är norm. För att sätta tydliga mål krävs kunskap om älg–människa–miljö. För att ha uppsikt över vad som händer och hur tillståndet är i systemet krävs bra data, som har insamlats med metoder som är verifierade för älgförvaltningen. Detta görs genom att dels analysera faktisk avskjutning samt genom sammanställda inrapporterade älgobservationer. Både jägare och Länsstyrelse konstaterar nu att höstens avskjutning och höstens älgobservationer visar på att älgstammen är i nedåtgående. Trots detta uppmanar Länsstyrelsen till ökad avskjutning.

–          Vi tycker det är märkligt att Länsstyrelsen konstaterar att älgstammen är i nedåtgående men att de samtidigt rekommenderar en ökad avskjutning av framförallt kalvar och hondjur. Att älgstammen är i nedåtgående vittnar också jägarkåren om. Att uppmana till en ökad avskjutning när detta konstateras är helt fel och strider emot huvudsyftet med älgförvaltningen – att den ska vara adaptiv, säger Gunnar Lindblad, ordförande Svenska Jägareförbundet Jönköping. – Vi ska sträva efter att ha en älgstam i balans med fokus på kvalité. Höstens observationer och avskjutning skickar tydliga signaler på att vi nu bör tänka efter noga för hur vi vill att älgstammen ska se ut i framtiden.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.