Skogsskador inventeras efter stormen Helga

Skogsstyrelsen har efter en förnyad bedömning beslutat att inventera norra delen av Östergötlands län, södra delen av Örebro län, västra delen av Sörmlands län samt norra delen av Skaraborg i västra Götalands län.

I helgen bedömde Skogsstyrelsen att skadorna efter stormen Helga framförallt finns i norra Östergötland, norra delen av Skaraborg och södra delen av Örebro län. Nu bedöms även västra delen av Sörmlands län ha fått mer omfattande skador. De rapporter som inkommit motiverar nu att inventeringar genomförs i dessa områden.

Parallellt genomför skogsbruket egna inventeringar. På onsdag den 9 december genomförs en avstämning med dem för att en samlad bild ska kunna ges. Resultatet presenteras så snart sammanvägningen är klar, men det blir tidigast under senare delen av onsdagen.

Skogsstyrelsen vill fortsatt varna för att det är förenat med stora risker att arbeta i stormfälld skog. Skogsägare som inte har nödvändiga kunskaper och rätt skyddsutrustning bör inte ge sig ut på egen hand i skogen för att ta hand om det som har fallit.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.