En av tre missar föräldrapenningstillägget

Över en miljon löntagare som är anslutna till LOs kollektivavtal har sedan 2014 möjlighet att utöka sin föräldrapenning till 90 procent av lönen i 180 dagar via Föräldrapenningstillägget (FPT). LO visar nu att det kan vara så många som en av tre berättigade som inte får del av detta tillägg.

Tillägget förhandlades fram för att öka männens andel av uttaget av föräldrapenning men har kanske framförallt fungerat som en ekonomisk förstärkning för låginkomsttagare. Ersättningen är även vid väldigt låga inkomster högre än barnbidraget och kompenserar också för att jobbskatteavdraget försvinner för barnlediga.

För en vanlig familj med två LO-medlemmar kan försäkringen ge en lättnad av de snäva marginaler som finns.
– Eftersom jobbskatteavdraget försvinner och lönen sänks blir det ganska stor andel av inkomsten som försvinner när man blir förälder. Att inte fler f år del av sin försäkring är därför väldigt olyckligt, säger Thomas Olsson, ordförande, LO-distriktet i Jönköping i ett pressmeddelande.

LOs rapport visar att det i Jönköpings län är 1356 föräldrar som tagit del av föräldrapenningstillägget.
– För ett jämställt föräldrapenningsuttag krävs en jämställd och trygg arbetsmarknad, dit har vi långt kvar. Mäns andel av uttag av FTP är större än andelen arbetarmän som tar ut föräldraledighet så tillägget kan ändå ha viss jämställdhetseffekt, i Jönköpings län är ändå bara 23 procent av dagarna utbetalade till män, säger Thomas Olsson.

Fredrik Sturesson är snickare på Skanska i Jönköping. Han har varit föräldraledig med alla sina barn och kombinerar nu arbete med att vara föräldraledig. Något som inte alltid är självklart i mansdominerade branscher.

– För mig har det betytt mycket att vara föräldraledig, att vara delaktig i barnens uppväxt är en möjlighet jag tycker fler borde ta. Vi bestämde oss tidigt hemma för att båda ska vara hemma med barnen, samtidigt tror jag det är viktigt att man trivs i rollen för att vara en bra förälder, säger Fredrik Sturesson.

– Det är viktigt att det går kombinera föräldraskap med jobb, både företagen och arbetskamrater måste visa förståelse för att fler är föräldralediga, avslutar Fredrik.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.