700 000-800 000 skogskubikmeter fälldes av Helga

Stormen Helga och den efterföljande mycket blåsiga helgen fällde mellan 700 000 och 800 000 skogskubikmeter. Skadorna är inte så omfattande som befarat, men vissa länsdelar har drabbats betydligt hårdare än andra.

Skogsstyrelsen och skogsbruket bedömer att de mest omfattande skadorna finns i norra Skaraborg, södra delen av Sörmlands län, södra delen av Örebro län samt norra delen av Östergötlands län. Ett område mellan Vänern och Vättern runt Tiveden och Askersund har betydligt större skador än övriga delar.

– Eftersom skadorna är mycket ojämnt fördelade och den totala volymen inte är så stor, så är det inte möjligt att bryta ner skadevolymerna per län. Totalt uppskattas den fällda volymen skog till 700 000-800 000 skogskubikmeter, säger Hans Källsmyr, regional skadesamordnare, Skogsstyrelsen.

Bedömningen av skadevolymen grundar sig på de inventeringar som Skogsstyrelsen och skogsbrukets aktörer genomfört de senaste dagarna. Inventeringar har gjorts i Jönköpings, Västra Götalands, Sörmlands, Örebro och Östergötlands län. Såväl gran som tall har fallit och skadorna finns framförallt vid nya hyggeskanter, nygallrade bestånd och fröträdställningar.

– Skadorna är mycket varierade i de berörda länen, vilket innebär att de uppskattningar som gjorts är osäkra. Vissa delar har nästan inga skador alls, andra har drabbats mycket hårt. För den enskilde skogsägaren kan konsekvenserna vara stora, säger Hans Källsmyr.

Stormen Helgas fällda volymer är mindre än stormen Gorm som fällde 2-2,5 miljoner skogskubikmeter i slutet av november i år.

Skogsägare i de stormdrabbade områdena bör omgående se till att få en överblick över skadornas omfattning. Det gäller även i de områden som inte drabbats av mer omfattande skador. Detta för att i samråd med skogliga samarbetspartners planera för att på ett säkert sätt få ut virket ur skogen. Det är viktigt att minska risken för ytterligare skogsskador som kan uppstå genom angrepp av skogsskadeinsekter sommaren 2016. I första hand är det därför viktigt att få ut skadat barrvirke ur skogen.

Skogsstyrelsen vill fortsatt varna för att det är förenat med stora risker att arbeta i stormfälld skog. Skogsägare som inte har nödvändiga kunskaper och rätt skyddsutrustning bör inte ge sig ut på egen hand i skogen för att ta hand om det som har fallit.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.