Kommunen stödjer bredbandsutbyggnad på landsbygden

Kommunen stödjer bredbandsutbyggnad på landsbygden

Snart får 400 hushåll på landsbygden utanför Gränna och Ölmstad möjlighet att ansluta sig till bredband via fiber. Det blir möjligt genom att Jönköpings kommun stöttar Jönköping Energis utbyggnad av fibernätet i området.

-Den digitala infrastrukturen är idag lika viktig som vägar och cykelvägar. Vi uträttar idag en mängd ärenden via nätet och den möjligheten måste alla ha. Det gör bredband till en jämlikhetsfråga. För att landsbygden ska kunna leva måste det finnas möjlighet att kunna bo och verka där på samma sätt som i en stad eller tätort, säger Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (C). Jönköpings kommun har i sin bredbandsstrategi slagit fast att 90 procent av hushållen i kommunen ska ha tillgång till bredband via fiber år 2020. För att nå dit genomför nu Jönköping Energi en omfattande utbyggnad av fiber i stadsmiljö och tätorter. Bredbandsstrategin omfattar även landsbygden, men ett problem är att utbyggnaden där är kostsam. I området runt Gränna och Ölmstad finns cirka 400 hushåll som genom att Jönköpings kommun nu skjuter till sex miljoner kronor minskar sin anslutningskostnad till högst 25 000 kronor per hushåll.

-Vi märker att intresset för fiber på landsbygden är stort. Däremot är kostnaderna för anslutning större beroende på de stora avstånden. Därför är det bra att kommunen nu skjuter till medel för att kunna hålla nere anslutningskostnaden på en rimlig nivå säger Ulf Svensson, affärsområdeschef Stadsnät på Jönköping Energi.

När det kommunala landsbygdsutvecklingsprogrammet togs fram konstaterades via dialogmöten att bredband var den enskilt största och viktigaste frågan för människor. För att möta detta har Jönköpings kommun avsatt pengar.

-Vi löser inte alla behov på en gång, men detta är ett viktigt steg i en för kommunen strategiskt viktig och angelägen fråga. Egentligen är detta en fråga som marknaden förväntas lösa, men det är svårt att hitta en affärsmässig lösning på landsbygden. Därför var det naturligt för Jönköpings kommun att tillsammans med Jönköping Energi ta ansvar i den här frågan, säger Ann-Marie Nilsson.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.