Stor brandrisk i Jönköpings län under lucia

Men luciafirandet innebär ofta att många i Jönköpings län samlas i lokaler som är avsedda för betydligt färre personer. Det ökar risken för allvarliga konsekvenser vid en brand.

Drygt 40 procent av alla ljusbränder inträffar i december. De allra flesta den andra och fjärde advent. Det visar statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

– Ett luciatåg kan innehålla ett stort antal tända ljus, men tyvärr saknas i många fall en plan för att hantera en brand, säger Cecilia Uneram, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Att höja säkerheten under ett luciafirande behöver inte vara komplicerat. Ett bra råd är att inleda sammankomsten med en kort säkerhetsgenomgång där nödutgångarna pekas ut. Viktigast av allt är att inte släppa in fler personer än lokalen tillåter. I stället kan man byta lokal eller arrangera flera luciatåg efter varandra.

– Kontrollera att det finns både brandfilt och brandsläckare nära till hands om en brand skulle uppstå, att utrymningsvägarna hålls fria och utse gärna en brandvakt som ansvarar för en första släckinsats och en eventuell utrymning, säger Cecilia Uneram.

Brandsäkra tips inför lucia
– Inled med en säkerhetsgenomgång.
– Ha alltid brandsläckare och brandfiltar i beredskap.
– Använd lyktor och ljusmanschetter av icke brännbart material.
– Barn och ungdomar bör använda elektriska luciakronor och ljus.
– Håll nödutgångarna framkomliga. Tänk på att ytterkläder och skor inte får ligga i vägen.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.