2 000 liter glykol läckte ut på Råslätt

Lördagen den 12 december upptäcktes ett läckage vid en kylanläggning intill bandyplanen på Råslätt. Läckaget upptäcktes och tätades omedelbart av tekniska kontorets beredskapspersonal. 

Vätskan som läckte ut var en glykolblandning och när man fyllde på systemet igen märkte man att 2.000 liter hade runnit ut i avloppet. 

På kommunens hemsida skriver man att glykolblandningen hade runnit via avloppet direkt till kommunens reningsverk och att det där brutits ner med hjälp av mikroorganismer. 

Man skriver också att läckaget är en mycket liten del av mängden avloppsvatten som hanteras under en enda timme. Det utgjorde aldrig någon fara för varken människor eller miljö. Händelsen är rapporterad till berörda myndigheter. 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.