Blodförgiftning ska upptäckas tidigare

Blodförgiftning är en diagnos som sällan ställs i ambulansen. Kan man ändra på detta kan flera liv räddas. Ett nytt bedömningsinstrument för snabbare behandling ska tas fram via studier på Jönköpings University. 

Kan vara livshotande
Blodförgiftning är en sjukdom som kan vara livshotande, därför gäller det att man får en korrekt diagnos och att behandling sätts in. Kan man ställa rätt diagnos på patienten redan i ambulansen minskar tiden till lämplig behandling från 3,5 timmar till 1,5 timmar, skriver Jönköpings-Posten. 

Svårt att ställa rätt diagnos
Det kan vara svårt att identifiera blodförgiftning innan man har tagit ett blodprov. Det nya bedömningsinstrumentet ska så småningom vara ett färdigt frågeprotokoll. 

Fakta, blodförgiftning

Blodförgiftning är en allvarlig men ovanlig infektion som innebär att bakterier har kommit in i blodet. Kroppen försvarar sig då genom att starta en inflammation som i sin tur kan göra att man blir svårt sjuk.

Man kan få blodförgiftning om bakterier kommer in i blodet via till exempel urinvägarna, huden eller lungorna. 

Blodförgiftning kommer ofta mycket snabbt, ibland på några timmar, och kan vara livshotande. Man behandlas på sjukhus och de flesta som får behandling blir bra igen.

Vanligen kommer symtomen på blodförgiftning snabbt och inkluderar

  • hög feber
  • frossa
  • andnöd
  • hjärtklappning
  • slöhet och förvirring
  • magont och diarréer
  • hudutslag

Källa www.1177.se

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.