Kommunen uppmanar anställda ”Ta tjänstledigt”

Kommunen vädjar till sina anställda att ta tjänstledigt under två månader för att istället jobba med ensamkommande flyktingbarn. 

Kommunen erbjuder sina anställda en möjlighet att ta tjänstledigt under en tid av två månader för att istället jobba på ett av kommunens hem för ensamkommande flyktingbarn.

Migrationsverkets beräkningar
Under 2015 var Migrationsverkets prognos att det skulle komma ungefär 50 ensamkommande flyktingbarn till kommunen. Den siffran steg kraftigt och i själva verket kom det 335 barn, skriver SVT Nyheter Jönköping. Trycket var som hårdast under december månad och det var då som kommunen gick ut med förfrågan till sina anställda. 

Bra gensvar
Från kommunens håll anser man att man har fått ett bra gensvar. Över 30 personer har anmält sitt intresse. Uppgifter som personalen vid HVB-hem har är att se till att barnen får en god omvårdnad, kommer igång med skolan och att de blir en del av det svenska samhället. 
Kommunen uppger för SVT Nyheter Jönköping att man nu har personal så att man klarar inledningen på det nya året. 

”Det akuta behovet är tillgodosett…”
Lars Malmström är biträdande chef på individ- och familjeomsorgen säger till SVT Nyheter Jönköping.
– Det akuta behovet är tillgodosett sedan får vi se hur behovet ser ut framåt. Vi lever i en tid där det är svårt att förutse vad som kommer att hända. Kommuner och stat måste ha en hög beredskap för att kunna möta det här när det kommer med så här kort varsel.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.