Fler ansökte om skuldsanering i Jönköpings län

Förra året var 384 personer i Jönköpings län så svårt skuldsatta att de inte ansåg sig ha möjlighet att betala sina skulder inom överskådlig tid – en ökning med 14 procent jämfört med året innan. Totalt sett var det 11 258 personer i hela landet som ansökte om skuldsanering. Det framgår av en sammanställning som Visma gjort från Kronofogdens statistik.

– Det finns sannolikt ett stort mörkertal. Det är inte ovanligt att många mår dåligt över sin situation och inte vågar eller orkar söka hjälp, säger Maria Blomqvist, skuldrådgivare hos Visma Collectors.

Rekordhögt antal ansökningar i landet
Skuldsaneringslagen har funnits sedan 1994 och ansökningarna har ökat stadigt sedan 2009. Under 2015 ansökte rekordmånga om skuldsanering i hela landet.

I Jönköpings län fick Kronofogden in 384 ansökningar om skuldsanering under 2015, en ökning med 14 procent från 2014.

Den som beviljas skuldsanering betalar av sina skulder i så hög grad som Kronofogden bedömer är möjligt. Vanligtvis sker detta under en femårsperiod och därefter avskrivs resterande skuld.

– Skuldsanering är en jobbig situation för den som är drabbad. Stress och skam är vanliga känslor hos den som har stora skulder. Fordringsägarna får också i många fall nöja sig med att bara en del av skulden blir betald och förlorar således intäkter, säger Maria Blomqvist.

Livslång skuld kostar 30-50 miljarder
Det är långt ifrån alla svårt skuldsatta som ansöker om skuldsanering och ännu färre som får det beviljat. Enligt Kronofogdens statistik har över 100 000 människor varit registrerade hos dem i över 20 år och sitter alltså fast i en livslång skuld. Många lever på existensminimum, vilket leder till att både de och människor i deras närhet mår dåligt.

Ohälsan som relateras till ekonomiska problem kostar samhället stora pengar. Tidigare beräkningar har visat på att det kostar samhället 30-50 miljarder varje år.

Den typiske personen i skuld
En tidigare utredning har inte kunnat ge en bild av vem det är som fastnar i skuldfällan, säger Maria Blomqvist.

–Det är inte enstaka händelser som leder till överskuldsättning utan en kombination av flera faktorer, exempelvis omgivning, livssituation och förändrade förutsättningar. För att undvika att skuldsätta sig är det viktigt att se över sina levnadskostnader och lämna ett utrymme för förändringar i ekonomin, säger Maria Blomqvist.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.