Ny dagvattentaxa nästa år

Nu planerar Jönköpings kommun att införa separat taxa för dagvatten. Frågan kommer att behandlas i tekniska nämnden idag.

Just nu pågår planering att införa separat brukningstaxa för dagvatten. Tanken med det är att kostnaden för vatten och avlopp ska bli mer rättvis.
 Att fördela kostnaden är också något, som finns med i Lagen om allmänna vattentjänster, som kommunen måste följa.

Lika avgift för småhus
För småhus kommer den nya avgiften bli lika för alla. Övriga fastigheter kommer att få betala utifrån avrinningskoefficient och beroende på fastighetsstorlek.
 Arbetet med de nya taxorna har pågått sedan 2015. Man har då tittat på fem punkter; Identifierat geografiska områden där dagvattentaxan gäller, gjort en fördelning av taxan för fastighetsägare respektive gatumark, Identifierat kostnaderna för dagvattenhanteringen, identifierat investeringsutgifter samt kombinerat fastigheters typkoder och avrinningskoefficienter.

Kan bli billigare
Man har genom utredningen kommit fram till att dricksvatten motsvarar 39 procent av kostnaderna, spillvatten 52 procent och dagvatten nio procent.
 De nya taxorna, skriver kommunen, kommer att innebära att småhusfastighet kan komma att få en lägre kostnad. Andra fastigheter kan få både högre eller lägre. Vid hårdgjord markyta blir taxan högre.
 Tekniska nämnden ska behandla ärendet idag för att skicka den vidare till kommunfullmäktige. Den nya taxan är tänkt att börja gälla 1 januari 2017.

 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.