Jönköping behöver 266 miljoner kronor till flyktingbostäder

266 miljoner kronor kan komma att behövas till flyktingbostäder i Jönköping.
– Ambitionen är att det kommer att kosta mindre. Vi försöker hitta andra lösningar, säger Andreas Sturesson, kommunalråd, (KD).

För att klara av omhändertagandet av  flyktingar i Jönköpings kommun vänder sig nu socialnämnden till tekniska nämnden. Man vill att den begär 266 miljoner kronor av kommunfullmäktige. Detta för att det finns ett stort behov av flyktingboenden.

Summan inte säker
De 266 miljoner kronorna kommer att räcka fram till halva 2017. Summan är enligt en prognos, som bygger på antalet nyanlända, som sedan omvandlats till antalet bostäder, som kommer att behövas.
-Det är inte säkert att det handlar om den summan, säger Andreas Sturesson.
– Det kommer sannolikt att handla om en betydligt mindre summa, säger han.

Försöker hitta alternativ
Hur mycket det i slutänden kommer att kosta beror på om man hittar lokaler på annat håll.
-Vi försöker hitta alternativ.
I höstas påbörjade kommunen sitt arbete med att finna lokaler. Det arbetet pågår fortfarande.
– Vi är ännu inte färdiga med dialogen med fastighetsägare.
De 266 miljoner kronorna kommer troligtvis inte behövas.
– Det är i värsta fall. Ambitionen är att vi ska behöva investera så lite som möjligt.

Mer klarhet i mars
I mars räknar han med att man ska kunna presentera en första idé kring hur Jönköpings kommun kommer att kunna lösa frågan.
– Hittar vi bostäder att hyra, så kan vi avstå den summan. Ambitionen är att vi ska investera så lite som möjligt.

 

 

 

fakta

Detta kostar 266 miljoner kronor:

Det behövs cirka 200 stycken lägenheter, fyra modulhus på Samset samt ombyggnationer och renoveringar av de HVB-hem, som redan finns.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.