Skola rapporterade inte skolkande elev

Enligt Skolinspektionen ska elevfrånvaro rapporteras till vårdnadshavare samma dag. I detta fall dröjde det in till mitten av terminen innan vårdnadshavare fick reda på att eleven hade en väldigt hög frånvaroprocent. 

Eleven hade varit frånvarande i 70 procent av skoltiden när halva terminen hade passerat. Först då fick föräldern veta och trotts att man kommit överens om att eleven skulle få extra stöd hölls detta inte. 

Skolinspektionen riktar nu kritik mot kommunen och rektorn vid den aktuella skolan bland annat för att man inte har informerat vårdnadshavare enligt regelverket, rapporterar SVT Nyheter Jönköping.

Frånvaro ska rapporteras samma dag
För att se till att det inte har hänt eleven något och se till att frånvaro fångas upp i ett tidigt skede. Dessa är anledningarna till Skolinspektionens krav om att frånvaro ska rapporteras till hemmet under samma dag. 

Skolinspektionen avstår nu från att ingripa i ärendet då skola, elev och vårdnadshavare kommit överens om en kommunikationsplan för vårterminen. 

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.