Stadig ökning av trafik på E4

– Under pendlingstimmarna är det mer lokaltrafik. På morgnarna och förmiddagarna flyter det på rätt bra. Men på eftermiddagarna, när folk gör avstickare för att åka och handla till exempel, blir det konflikt mellan lokaltrafiken och den genomgående trafiken på E4, säger Thomas Lindén, samhällsplanerare på Trafikverket i Jönköping till Jönköpings-Posten

Ljungarums trafikplats är hårt belastad av både den lokala och den genomgående trafiken. Påfrestningen på trafikplatsen är så stor att den borde göras om eller att bygga ett eget körfält för den lokala trafiken. 

Brist på pengar
I dagsläget finns inte pengar för att varken bygga om trafikplatsen eller göra ett separat körfält för den lokala trafiken. 
– Vi ligger alltid steget efter. Det blir ett slags Moment 22 för om man ständigt förbättrar för trafiken så kommer den samtidigt att öka, säger Thomas Lindén.

Få folk att åka kollektivt
Alternativet till trafikökningen skulle enligt Thomas Lindén vara att fler skulle välja att åka kollektivt. Han konstaterar samtidigt att i Jönköping är man väldigt förtjust i att åka bil. Kollektivtrafiken måste bli överlägsen bilen menar han. 

I linje med nationell ökning
Ökningen av trafik på E4 genom Jönköping ligger i linje med den nationella ökningen på de stora vägarna. Från 2011 har trafikökningen varit drygt 2,2 procent varje år till 2015. Enligt trafikverket kommer trafiken att öka i samma takt fram till år 2030.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.