Håll balansen och minska stressen

Det har skett en dramatisk ökning av stressrelaterade sjukdomar. Mellan år 2013 och 2015 ökade stressrelaterade sjukskrivingar med hela 73 procent. Att känna stress är en reaktion nödvändig för överlevnad, men en långvarig stress är rent av farligt för hälsan.

I Jönköpings län är den psykiska ohälsan nästan störst i Sverige, och den vanligaste orsaken till sjukskrivning är stressrelaterade sjukdomar. 

Långvarig stress rent av farlig
Att känna av stress behöver inte alltid vara negativt, till exempel om man springer ikapp en buss, men det är den långvariga stressen som är farlig för kroppen. Olika personer är även olika känsliga för stress, och hur man reagerar beror på vad för typ av person man är eller vad man har upplevt tidigare i livet.
– Man måste ge sig själv tid för en paus, säger Cajsa Tengblad, hälsopedagog, yrkesföreläsare och författare. Det handlar om mat, motion och vila.

En balansgång
Stress kan förklaras som en balansgång mellan krav och resurser. Vissa har högre krav än vad de har resurser, vilket betyder att vad de kan klara av inte räcker till för allt de vill prestera eller hinna med.

Andra har resurser men inga krav, till exempel om en person är socialt utstött, är arbetslös eller inte har klarat av skolan. Detta orsakar en stressreaktion i kroppen. Om den pågår för länge kan det leda till utbrändhet eller en hjärtinfarkt.

Mobilen – en energitjuv
Människor har alltid kunnat känna av stress, men stress i negativ bemärkelse har ökat allt mer i samhället – vad beror det på? Cajsa Tenglund tror det hela beror på teknologi och sociala medier.
– Vi ska ständigt vara uppkopplade, annars kan vi uppfattas som dryga eller otrevliga om vi inte svarar. Men stäng av mobilen och gör det du gör när du gör det!

En undersökning gjord av Statens Medieråd visar att 43 procent av tjejer använde mobilen mer än tre timmar per dag, och i åldrarna 13-15 år vill 37 procent lägga mindre tid på mobilen.
– Jag tror att vi är beroende av relationer, inte mobilen, säger Cajsa. Det handlar om att man inte vill missa eller dissa något.

Det salutogena förhållningssättet 
För att klara av livet berättar Cajsa om Aron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, som förklarade det salutogena, som betyder hälsans ursprung, förhållningssättet.

Antonovsky menade att människor behöver känna en känsla av sammanhang för att må bra, vilket förklaras genom tre begrepp:

Meningsfullhet: en motivationskomponent som innebär att de problem och krav som uppkommer är värda att investera personens energi och engagemang. Det behövs meningsfullhet för att kunna söka efter resurser.

Begriplighet: att det finns en förutsägbarhet i tillvaron och att du förstår vad du känner och vad som händer.

Hanterbarhet: att ha en upplevelse av att ha tillgängliga resurser för att möta de kravs som krävs.

Genom att sätta in begreppen i vardagen kan du enklare få ett förhållningssätt till din livsstil. Till exempel om du är stressad över ditt jobb: Känner du att ditt arbete är meningsfullt? Är ditt arbete begripbart? Och är ditt arbete hanterbart?

Återhämtning viktigast
På samma sätt som att ett ben kan brytas menar Cajsa att en person även kan ”bryta själen”. För att själen ska läka behövs det väsentliga i livet: återhämtning, vila, mat och motion.
– Jag tycker att det är alldeles för stor fokus på mat och motion idag, säger Cajsa. Jag tror att den nya trenden kommer handla om vila, hur man sover bäst och återhämtar sig.

Viktiga varningssignaler 
Om man känner att professionell hjälp behövs är det viktigt att söka den. Tydliga varningssignaler kan vara bland annat sömnsvårigheter som att ha svårt att somna på kvällen, eller är trött på morgonen även efter en lång natts sömn. Andra varningssignaler kan vara att det är svårt att koppla av och varva ner, känna ångest, nedstämdhet, ont i kroppen eller att vara sjuk ofta.

Rätt fokus
Om stressen blir alltför påtaglig är det viktigt att göra något åt det eller skaffa hjälp.
– Fokusera på det som är roligt att göra, var med vänner eller familj, hitta mer tid till fritidsaktiviteter och prioritera bort det som stjäl energin, säger Cajsa. Skjut inte heller upp uppgifter som måste göras, om du väntar blir det också en stressfaktor.

fakta

Om du behöver hjälp eller stöd, vänd dig till:

Barn och unga upp till 18 år
Elevhälsan
Ungdomsmottagningen
Vårdcentralen
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, BUP

Vuxna:
Vårdcentralen
Psykiatrisk mottagning för vuxna

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.