Gata i city stängs av- arbetet klart vecka 21

Enligt kommunen är arbetet omfattande och berör både Vallgatan och Skolgatan. Boende i område kommer att drabbas av några avstängningar av vattnet. 

Parkering
Parkerande i området kommer att ledas om via Hamngatan med infart från Munksjöbron. 

Ny huvudvattenledning
Arbetet omfattar byte av vattenledning och nya serviceanslutningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten till fastigheterna utmed Skolgatan och senare även utmed Vallgatan. Även en ny huvudvattenledning i Vallgatan ska anslutas till Skolgatan. 

11 april till vecka 21
Till och från kommer framkomligheten i området påverkas. Arbetet beräknas starta den 11 april och vara klart under vecka 21. 

Mer information finns på kommunens hemsida.

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.