Var är Skillingarydsvargen?

Länsstyrelsen i Jönköpings län har släppt sin vintern inventering av det stora rovdjuren. Resultatet visar att Jönköpings län berörs av fem lodjursföryngringar och att varg har uppehållit sig väster om Skillingaryd och Värnamo under januari.

Kungsörnarna inventeras under februari och mars och återkontrolleras under sommaren vilket gör att de resultaten är klara först under sensommaren.

Till de stora rovdjuren i Jönköpings län räknas lodjur, varg och kungsörn. Björn kan förekomma också, men det är mycket sällan. Lodjur föder årligen ungar i länet och kungsörn häckar årligen, men det är långt ifrån varje år som häckningen lyckas. De allra flesta vargar som rör sig i södra Sverige är så kallade vandringsvargar utan etablerat revir att hålla sig inom, de försvinner oftast lika fort som de dyker upp.

Enstaka vargar

Det finns också enstaka vargar som tycks stanna i ett och samma område en längre tid. Både lodjur och varg inventeras genom spårning på snö och med hjälp av bilder från allmänhet och länsstyrelsens viltkameror. Allmänhetens rapporter utgör ett mycket viktigt underlag för länsstyrelsens inventeringsarbete. Under året ger de värdefull information om var resurserna under inventeringssäsongen bör läggas, likväl som att de kan ge direkt information om till exempel vargförekomst eller lodjurshonor med unge eller ungar.

Vargspår hittad

Varg har spårats väster om Skillingaryd och väster om Värnamo under januari. Spårningen väster om Skillingaryd gjordes efter den så kallade Ålarydsvargen, som troligtvis befunnit sig i området under ett par års tid nu. Den andra spårningen gjordes efter en annan varg. Två spillningar har analyserats efter denna varg och det visade sig att vargen är en hane av Skandinaviskt ursprung och som är född i ett revir i Kroppefjäll, norra Västra Götalands län skriver Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Vet inte var vargen finns nu

Länsstyrelsen känner inte till var denna varg befinner sig nu.
Kungsörn inventeras under vårvintern för att se var det kan tänkas bli häckning senare under året. Under sommaren kontrolleras de mest intressanta områdena för att se om det blivit någon häckning och om det har kläckts några ungar. Resultatet av kungsörnsinventeringen är alltså klart först efter sommaren.
I Rovbase kan du se Länsstyrelsens registrerade rovdjursobservationer. Du kan registrera dina egna observationer i Skandobs som används av Länsstyrelsen för att planera inventeringar och även som ett direkt underlag under inventeringssäsongens gång.
I filmen ses en av föryngringarna i Jönköpings län från 2015. Filmen är från februari 2016 och visar en hona med sina två ungar.

Har du tips eller bilder skicka in till press@jmini.se

Missa inga nyheter:

Ladda ner appen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ på Facebook.